logo VST

شرکت VST

در سال 1998: VS فناوری Corp. در آکاساکا، توکیو با سرمایه 42 میلیون ¥ تاسیس شد.

در سال 2000: سرمایه 50 میلیون ¥ افزایش یافته است.

در سال 2003: مرکز فنی ایچیکاوا به منظور کنترل کیفیت (QC)، لجستیک و مدیریت فنی افتتاح شد. اولیه حس Ltd. در کیوتو به عنوان دفتر شعبه غرب ژاپن تاسیس شد.

در سال 2005 ژانویه: اولیه حس آموزشی با افزایش سرمایه از 10 میلیون ¥ شدم سهامی شرکت به عنوان “اولیه حس پارسیان”.

 

در سال 2009 ممکن: ما با U-فناوری همکاری برای گسترش فروش و افزایش خدمات به مشتریان.

در سال 2009 ژوئیه: OptiRom در هنگ کنگ برای گسترش فروش و افزایش خدمات به مشتریان در چین تاسیس شد.

در 2010 مارس: سرمایه به سبو NISCO CORPORATION واقع در فیلیپین به اصلاح فرایند تولید پرداخت لنز / پوشش سرمایه گذاری شد.

در سال 2011 مارس: VS ASIA PACIFIC محدود در هنگ کنگ برای واردات / صادرات عملیات آغاز شد.

در سال 2012 آوریل: VS غرب ژاپن شرکت برای تقویت روابط خدمات به مشتریان در کره جنوبی، کیوشو و مناطق چوگوکو در ژاپن تاسیس شد.

در سال 2012 آوریل: VST امریکا شرکت برای تقویت روابط خدمات به مشتریان در شمال / جنوب امریکا تاسیس شد.

در سال 2012 دسامبر: Yamano اپتیک شرکت، آموزشی ویبولیتین بخشی از VS شرکت فناوری شد.

در سال 2013 فوریه: VST اروپا B.V. به ارائه خدمات به مشتریان جدید در هلند تاسیس شد.

در سال 2014 ژوئیه ها: BA2 شرکت بسته است و سایتاما دفتر فنی راه اندازی شده است.

در سال 2015 ژانویه: دفتر فنی هند به منظور انجام تحقیقات بازار در هند تاسیس شد.

در سال 2015 فوریه: از وی اس تی تایوان با مسئولیت محدود، هسینچو دفتر برای تقویت حمایت در منطقه تاسیس شد.

در سال 2015 آوریل: VST کره LTD. تاسیس شد برای ارائه پشتیبانی قوی در کره جنوبی.

در سال 2015 اکتبر: دفتر فنی شانگهای به طور کامل با دفتر هنگ کنگ یکپارچه شده است.

در سال 2015 نوامبر: دفتر سان فرانسیسکو VST امریکا را به طور کامل با دفتر شیکاگو یکپارچه شده است.

در سال 2016 فوریه: VS فناوری (تایلند) شرکت، آموزشی ویبولیتین تاسیس شد.

در 2016 مارس: تاسیس NASU دفتر فنی.