PhoXi 3D Scanner

PhoXi 3D Scanner
3d-scanner-car-300x300

عمق اسکن بالا

اسکن تمامی پالت با دریافت اطلاعات حداکثری را برای هر کاربردی فراهم میآورد
3d-scanner-calibration

دقت بالا

دوربین سهبعدی با دقت بالا، برای تمام محدوده اسکن، کالیبره شده است
3d-scanner-light

کارایی قابل‌ اتکا

روشهای پیشرفته برای جلوگیری از تأثیر نور محیط، باعث ایجاد کیفیتی پیشتاز، حتی در شرایط چالشی نور شده است
3d-scanner-blocks-300x300

یکپارچهسازی راحت

امکان راهاندازی تنها در 3 دقیقه، اتصال آسان بر بستر ایترنت، API پیشرفته و یکپارچهسازی آسوده با نرمافزار هالکون

مشخصات فنی

           
 XL L M S  XS  Scanner model
 1680 – 3780  870 – 2150 458 – 1118  384 – 520  161 – 205  Scanning range (mm)
0.947  0.524  0.286 0.174 0.057  Point to point distance (mm)
< 0.500  < 0.200  < 0.100 < 0.050 < 0.025

Calibration accuracy (mm)

 Datasheet XL Datasheet L  Datasheet M Datasheet S  Datasheet XS   Documents