کشف نرم افزار ضبط ویدیو باسلر

ipas
حضور شرکت نوین ایلیا صنعت در شانزدهمین نمایشگاه ایپاس 2017
1396-08-03
vision campus
مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی
1396-08-16
video recording

کشف نرم افزار ضبط ویدیو باسلر

نرم افزار جدید باسلر به شما اجازه می دهد تا با دوربین های میکروسکپی و دیگر دوربین های USB3 به خوبی time-lapse sequences عکس های تکی بگیرید و فیلم ضبط کنید