مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

video recording
کشف نرم افزار ضبط ویدیو باسلر
آبان 13, 1396
بهره گیری از دوربین دید سه بعدی TOF باسلر برای رباتیک
بهمن 2, 1396
vision campus

مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

دستگاه های پزشکی که مبتنی بر دوربین هستند پروسه تشخیص و همچنین خللی که ممکن است پیش آید را پشتیبانی می کنند

این ویدئو 4 مورد از بهترین مزایا را توضیح می دهد