components_cables2

 

دیتا کابل ها

کابل ها با کیفیت بالا برای شرایط خاص

مجموعه های گسترده ای از جمله کابل های I / O و I / O Power، کابل های USB 3.0 و GigE کابل های ویژه برای برنامه های زنجیره ای کشش و شاخه های زاویه ای برای برنامه های کاربردی با فضای محدود

تجهیزات اصلی Basler

کابل ها نقش تعیین کننده ای در سیستم بینایی ایفا می کنند. آنها از یک طرف برای تسهیل انتقال داده ها کار می کنند، در طرف دیگر قدرت را نیز تامین می کنند. کابل داده باید برای اولین بار داده های تصویر را ارائه کند، در حالی که کابل های I / O روی کنترل تداخل دوربین تمرکز می کنند

مجموعه گسترده ای از ما مطمئن هستیم که کابل های مناسب I / O و Power I / O را برای هر یک از دوربین های خود داشته باشیم. ما کابل های مختلف را برای مطابقت با نوع I / O دوربین ارائه می کنیم، که از انتقال بدون نقص برخوردار است. کابل برق I / O PLC + همچنین به طور فعال دوربین را در برابر اختلالات مانند ولتاژ بالا و تاثیرات EMC محافظت می کند.

شما همچنین می توانید از طیف وسیعی از کابل داده برای تمام رابط های دوربین انتخاب کنید. این شامل کابل های داده ای طراحی شده برای کار با دوربین های ما دارای اتصالات USB 3.0، GigE,BCON و Camera Link می باشد. کابل های داده ما در هنگام ترکیب با دوربین های Basler پایه ای برای عملکرد بالا گذاشته اند. در بعضی موارد آنها با برنامه های زنجیره ای کشیدن هم سازگار هستند.

 

  Accessory Name Accessory Type Interface Cable Length
Connector HRS 12 pin, female IOs / Power Cables I/O    
Connector HRS 6 pin, female IOs / Power Cables I/O    
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m IOs / Power Cables I/O 8.0 m  
GP-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m IOs / Power Cables I/O 3.0 m  
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power Cable, HRS 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m IOs / Power Cables I/O 3.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m IOs / Power Cables I/O 5.0 m  
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m IOs / Power Cables I/O 0.3 m

 

   Accessory Name Accessory Type Interface Cable Length
Cable BCON, 400mm Data Cables BCON 0.4 m  
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m  
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m  
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m Data Cables Camera Link 10.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m Data Cables GigE 10.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m Data Cables GigE 20.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m Data Cables GigE 30.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m Data Cables GigE 50.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m Data Cables GigE 5.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m Data Cables GigE 10.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m Data Cables GigE 20.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m Data Cables GigE 25.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m Data Cables GigE 5.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m Data Cables GigE 10.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m Data Cables GigE 20.0 m  
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m Data Cables GigE 5.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m Data Cables Camera Link 10.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m Data Cables Camera Link 10.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m  
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m  
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m Data Cables USB 3.0 10.0 m  
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m Data Cables USB 3.0 20.0 m  
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards) Data Cables USB 3.0 1.0 m  
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards) Data Cables USB 3.0 3.0 m  
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) Data Cables USB 3.0 5.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m Data Cables USB 3.0 1.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m Data Cables USB 3.0 3.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m Data Cables USB 3.0 5.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m Data Cables USB 3.0 1.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m Data Cables USB 3.0 3.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m Data Cables USB 3.0 3.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m Data Cables USB 3.0 5.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m Data Cables USB 3.0 8.0 m  
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m Data Cables USB 3.0 5.0 m  
Connector HRS 12 pin, female IOs / Power Cables I/O    
Connector HRS 6 pin, female IOs / Power Cables I/O    
Connector Plug, Weidmueller, 8pol IOs / Power Cables Camera Link    
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m IOs / Power Cables I/O 8.0 m  
GP-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m IOs / Power Cables I/O 3.0 m  
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power Cable, HRS 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m IOs / Power Cables I/O 3.0 m  
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m IOs / Power Cables I/O 5.0 m  
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m IOs / Power Cables   10.0 m  
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m IOs / Power Cables I/O 10.0 m  
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m IOs / Power Cables I/O 0.3 m

 

  Accessory Name Accessory Type Interface Cable Length
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m Data Cables Camera Link 10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m Data Cables Camera Link 10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m Data Cables Camera Link 10.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m Data Cables Camera Link 3.0 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m Data Cables Camera Link 5.0 m
Connector Plug, Weidmueller, 8pol IOs / Power Cables Camera Link