b.scout

Basler scout

50 مدل متفاوت ، ثابت شده در سراسر جهان ، همه کاره

گستره وسیع دوربینهای SCOUT به شما این اطمینان را میدهد که میتوانید به سرعت دوربین مورد نظرتان را پیداکنید.این خانواده بر اساس سنسورهای CCD SONY طراحی شده است ، و تنوع زیادی در وضوح و سرعت ارایه میکند و تصاویر با کیفیتی تولید مینماید.ما مدلهای پرقدرت طراحی شده با سنسورهای Aptina CMOS را هم به شما پیشنهاد میدهیم.این دوربینها در شکلهای گوناگون موجود هستند و بنابراین حداکثر انعطاف را با توجه به هزینه و فضای مورد نیازشان از خود نشان میدهند.

مزایای دوربینهای SCOUT  عبارتند از:

  • وضوح از VGA تا 2 مگاپیکسل
  • حداکثر نرخ عکسبرداری تا 120 فریم بر ثانیه
  • اینترفیس استاندارد GigE و FireWire
  • کوچک ، فشرده و قابلیت نصب آسان
  • کیفیت و کارایی ارزیابی و کنترل شده

Camera model

Resolution
(H x V pixels)
Sensor Frame Rate Mono/Color

Interface

scA640-70gc 658 x 492 ICX424 70 fps Color GigE
scA640-74gc 658 x 492 ICX414 79 fps Color GigE
scA640-120gc 658 x 492 ICX618 122 fps Color GigE
scA640-70gm 659 x 494 ICX424 70 fps Mono GigE
scA640-74gm 659 x 494 ICX414 79 fps Mono GigE
scA640-120gm 659 x 494 ICX618 122 fps Mono GigE
scA750-60gc 750 x 480 MT9V022 64 fps Color GigE
scA750-60gm 752 x 480 MT9V022 64 fps Mono GigE
scA780-54gc 780 x 580 ICX415 55 fps Color GigE
scA780-54gm 782 x 582 ICX415 55 fps Mono GigE
scA1300-32gc 1294 x 964 ICX445 32 fps Color GigE
scA1300-32gm 1296 x 966 ICX445 32 fps Mono GigE
scA1390-17gc 1390 x 1038 ICX267 17 fps Color GigE
scA1400-17gc 1390 x 1038 ICX285 17 fps Color GigE
scA1400-30gc 1390 x 1038 ICX285 30 fps Color GigE
scA1390-17gm 1392 x 1040 ICX267 17 fps Mono GigE
scA1400-17gm 1392 x 1040 ICX285 17 fps Mono GigE
scA1400-30gm 1392 x 1040 ICX285 30 fps Mono GigE
scA1600-14gc 1624 x 1234 ICX274 14 fps Color GigE
scA1600-28gc 1624 x 1234 ICX274 28 fps Color GigE
scA1600-14gm 1626 x 1236 ICX274 14 fps Mono GigE
scA1600-28gm 1626 x 1236 ICX274 28 fps Mono GigE
 

Camera model Resolution
(H x V pixels)
Sensor Frame Rate Mono/Color Interface
scA640-70fc 658 x 492 ICX424 71 fps Color FireWire-b
scA640-74fc 658 x 492 ICX414 74 fps Color FireWire-b
scA640-120fc 658 x 492 ICX618 120 fps Color FireWire-b
scA640-70fm 659 x 494 ICX424 71 fps Mono FireWire-b
scA640-74fm 659 x 494 ICX414 74 fps Mono FireWire-b
scA640-120fm 659 x 494 ICX618 122 fps Mono FireWire-b
scA750-60fc 750 x 480 MT9V022 64 fps Color FireWire-b
scA750-60fm 752 x 480 MT9V022 64 fps Mono FireWire-b
scA780-54fc 780 x 580 ICX415 54 fps Color FireWire-b
scA780-54fm 782 x 582 ICX415 58 fps Mono FireWire-b
scA1000-30fc 1032 x 778 ICX204 30 fps Color FireWire-b
scA1000-30fm 1034 x 779 ICX204 30 fps Mono FireWire-b
scA1300-32fc 1294 x 964 ICX445 32 fps Color FireWire-b
scA1300-32fm 1296 x 966 ICX445 32 fps Mono FireWire-b
scA1390-17fc 1390 x 1038 ICX267 17 fps Color FireWire-b
scA1400-30fc 1390 x 1038 ICX285 30 fps Color FireWire-b
scA1390-17fm 1392 x 1040 ICX267 17 fps Mono FireWire-b
scA1400-30fm 1392 x 1040 ICX285 30 fps Mono FireWire-b
scA1600-14fc 1624 x 1234 ICX274 14 fps Color FireWire-b
scA1600-28fc 1624 x 1230 ICX274 28 fps Color FireWire-b
scA1600-14fm 1628 x 1236 ICX274 14 fps Mono FireWire-b
scA1600-28fm 1628 x 1236 ICX274 28 fps Mono FireWire-b