تجهیزات بینایی ماشین

سیستم های embedded
جهت پردازش تصاویر در مواردی نظیر اتومبیل، ابزار پزشکی و تلویزیون های هوشمند، لازم است پردازنده درون دستگاه قرار گیرد
درگاه ارتباطی چیست
ارتباط دوربین ها، سیستم پردازنده و ماشین لازم است از طریق درگاه ارتباطی (Interface) صورت پذیرد
Jungle
چگونه میتوانم دوربین مناسب خود را برای سیستم پردازش تصویر پیدا کنم؟